Årsmöte – telefonmöte

on 18.3 kl. 18.00

På årsmötet har alla församlingsmedlemmar som fyllt 18 år rösträtt och rätt att kandidera. Kontakta församligens kansli för information om telefonmötet.

Kallelse till årsmöte

Medlemmar i Den finländska församlingen i Norge kallas till årsmöte torsdagen den 18 mars 2020 kl 18.00 i Kirkens hus, Rådhusgata 1-3, 0151 Oslo.

Årsmötet behandlar följande stadgeenliga ärenden:
• Årsberättelse 2019
• Godkänt bokslut 2019
• Verksamhetsplan och budget 2020
• Val av:
- Två ledamöter och en suppleant i kyrkorådet för en period av två år
- Valberedning
- Auktoriserad revisor

Medlemmar kan be att det tas upp också ett annat ärende i årsmötet. En sådan motion ska man överlämna till kyrkorådet senast tre veckor för årsmötet. Deltagande till årsmötet är möjligt över elektroniska kommunikationstjänster, när man har kommit överens med församlingens kansli av de tekniska åtgärdarna senast en vecka för årsmötet.

En vecka innan årsmötet finns allt material tillgängligt på församlingens kansli.

Oslo, 11.2.2020

Kyrkorådets ordförande (styreleder) Riitta Helgestad