Oslo: Nordisk gudstjänst

sö 8.3 kl. 11.00
Margaretakyrkan i Oslo

Margaretakyrkan

Den isländska, den svenska och den finländska församlingen firar mässan tillsammans med den norska församlingen i Oslo centrum.

De lutherska kyrkorna i Norden har mycket gemensamt. Den här nattvardsgudstjänsten firar vi på isländska, finska, svenska och norska. I mässan medverkar fyra präster och den isländska kören Iskor. Efter gudstjänsten kyrkkaffe i församlingssalen.

Välkommen till flerspråklig mässa!