Oslo: Mässa

sö 2.2 kl. 15.00
Margaretakyrkan

Finländsk gudstjänst med nattvard. Kyndelsmässodagen. Kyrkkaffe.

Finländarnas präst Anssi Elenius. Efter mässan kyrkkaffe i församlingssalen.
Välkommen!