Kirkenes: Adventsgudstjänst och finska julsånger

on 4.12 kl. 18.00
Kirkenes kirke

Finsk kväll med gudstjänst, julsånger, kaffe och adventsfest.

I adventstiden samlas vi i kyrkan med finländarnas präst Anssi Elenius och sjunger tillsammans på finska de vackraste julsångerna.

Efter gudstjänsten kyrkkaffe och adventsfest. Sør-Varanger Norsk-Finskforening medverkar och hälsar alla välkomna!