Oslo: Högmässa

sö 14.10 kl. 15.00

Margaretakyrkan

Såsom i himmelen så ock på jorden – Den kristne är ett Frälsarens sändebud.

Såsom i himmelen så och på jorden –
Den kristne är ett Frälsarens sändebud. Kyrkkaffe.


Se också

lö 15.12 kl. 15.00

Margaretakyrkan

Oslo: Högmässa i jultiden

Högmässa i jultiden