Oslo: Högmässa

sö 16.9 kl. 13.30

Margaretakyrkan

Välkommen till höstens första högmässa med kyrkkaffe.

Ty riket är ditt och makten och härligheten –
Höstens första gudstjänst. Kyrkkaffe i läsrummet.


Se också

sö 14.10 kl. 15.00

Margaretakyrkan

Oslo: Högmässa

Såsom i himmelen så ock på jorden – Den kristne är ett Frälsarens sändebud.
sö 11.11 kl. 15.00

Margaretakyrkan

Oslo: Familjemässa

Fader vår som är i himmelen. – Jesus själv lärde ut den här bönen.
lö 15.12 kl. 15.00

Margaretakyrkan

Oslo: Högmässa i jultiden

Högmässa i jultiden