Ordinarie kyrkostämma

on 14.3 kl. 18.00 - kl. 19.30

Ordinarie kyrkostämma Margaretakyrkan

Kallelse till ordinarie kyrkostämma i Margaretakyrkans läsrum.

Den finländska evangelisk-lutherska församlingen i Norge kallas härmed till ordinarie kyrkostämma onsdagen 14.03.3018 kl. 18.00 i Margaretakyrkans läsrum, Hammersborg torg 8, ingång E, 0179 Oslo.

Stadgeenliga ärenden vid stämman är:

Beslut om godkännande av de nya stadgarna,

godkännande av räkenskaper och förvaltning för år 2017,

val av revisor och valberedning samt

fastställande av verksamhetsplan och budget för året 2018.

De av kyrkorådet avfattade möteshandlingarna kan på begäran fås en vecka före stämman från församlingens byrå.

Oslo, 24.1.2018
Ordförande i kyrkorådet
Birgit Tirkkonen Toft


Präst
+47 469 48 788
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo

Jag har arbetat som präst för finländarna i Norge sedan sommaren 2015. Som Vasabo läste jag svenska som första främmande språk i skolan, något som jag hade stor nytta av när jag kom till Norge. I arbetet som präst behöver jag båda inhemska språken eftersom 23 procent av församlingsmedlemmarna kommer från svenskspråkiga församlingar i Finland. 

Innan jag kom till Norge arbetade jag som finländsk präst i sydvästra Tyskland i 12 år. Erfarenheterna av det finländska kyrkliga arbetet i Tyskland underlättar utvecklingen av den finländska församlingen i Norge som en del av ditt skyddsnät ute i världen.

I ärenden som gäller kyrkliga förrättningar kan du kontakta mig direkt. Utlandsfinländarnas livssituationer är ofta så flerdimensionella att det också finns många olika alternativ.

Se också

sö 14.10 kl. 15.00

Margaretakyrkan

Oslo: Högmässa

Såsom i himmelen så ock på jorden – Den kristne är ett Frälsarens sändebud.
sö 11.11 kl. 15.00

Margaretakyrkan

Oslo: Familjemässa

Fader vår som är i himmelen. – Jesus själv lärde ut den här bönen.
lö 15.12 kl. 15.00

Margaretakyrkan

Oslo: Högmässa i jultiden

Högmässa i jultiden