Oslo: Lutherkväll – med bordssamtal i Luthers anda

on 1.11 kl. 18.30 - kl. 20.00

Margaretakyrkan

Martin Luther är känd för sina bordsamtal. Genom mat, dryck och samtal intogs näring för både kropp och själ.

Martin Luther är känd för sina bordsamtal. Genom mat, dryck och samtal intogs näring för både kropp och själ. 
Kl. 18.30                  Kvällsmässa med Luthertema och lutherpsalmer
K.l 19.00                  Miniföredrag och ”bordssamtal”

Tre inbjudna gäster inleder bordssamtalet med varsin miniföreläsning om Luthers betydelse för Norden, förr och nu:

Könsperspektiv på reformationen
Aud Valborg Tønnessen. Professor i kyrkohistoria vid Oslo universitet.

Om Luther och skandinavisk skapelsesteologi
Svein Aage Christoffersen. Professor i etik och religionsfilosofi vid Oslo universitet.

Reformationens roll i våra nordiska välfärdsstater 
Heikki Hiilamo. Professor i socialpolitik, Helsingfors universitet.

Miniföreläsningarna följs av bordssamtal då vi under enkel förtäring och dryck diskuterar vad reformationen betyder för oss idag.

Medarrangörer: Norsk-svensk förening, Voksenåsen, Svenska ambassaden, Svenska församlingen och Isländska församlingen.

Luthereffekten


Se också

sö 14.10 kl. 15.00

Margaretakyrkan

Oslo: Högmässa

Såsom i himmelen så ock på jorden – Den kristne är ett Frälsarens sändebud.
sö 11.11 kl. 15.00

Margaretakyrkan

Oslo: Familjemässa

Fader vår som är i himmelen. – Jesus själv lärde ut den här bönen.
lö 15.12 kl. 15.00

Margaretakyrkan

Oslo: Högmässa i jultiden

Högmässa i jultiden