Oslo: Gudstjänst

sö 10.9 kl. 14.00 - kl. 16.00

Margaretakyrkan

Välkommen till höstens första gudstjänst!

Kyrkkaffe i Läsrummet. 


Se också

sö 14.10 kl. 15.00

Margaretakyrkan

Oslo: Högmässa

Såsom i himmelen så ock på jorden – Den kristne är ett Frälsarens sändebud.
sö 11.11 kl. 15.00

Margaretakyrkan

Oslo: Familjemässa

Fader vår som är i himmelen. – Jesus själv lärde ut den här bönen.
lö 15.12 kl. 15.00

Margaretakyrkan

Oslo: Högmässa i jultiden

Högmässa i jultiden