Bröllop

Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken.
(1 Kor. 13:13) 

Vid en kyrklig vigsel till äktenskap ber man om den treenige Gudens välsignelse för äktenskapet. De som ska vigas lägger sitt äktenskap i Guds händer.

Den finländska prästen i Norge kan förrätta en kyrklig vigsel. En förutsättning för vigseln är att åtminstone en av dem som vigs är medlem i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och att hindersprövningen genomförts i Finland. Om endast en av makarna hör till kyrkan kan en välsignelse av äktenskapet ordnas.

Tänk på att flera olika staters lagstiftning ofta spelar in när ett äktenskap ingås utomlands. Därför lönar det sig att kontakta den finländska prästen och diskutera olika möjligheter.

 

Bröllopsbukett. Tinca Björke, Kirkon kuvapankki